Strategii pentru crearea si mentinerea avantajului competitiv

Management Strategic - Crearea si mentinerea avantajului competitiv prin strategii ofensive

I. Ansoff (1965) tratează strategia ca “axul comun al acţiunilor organizaţiilor şi produselor/pieţelor ce definesc natura esenţială a activităţilor economice pe care organizaţia le realizează sau prevede să o facă în viitor”. În viziunea sa, strategia cuprinde patru componente: vectorul de creştere geografică, bazat pe cuplul produs/piaţă, care precizează orientarea şi mărimea activităţilor viitoare ale firmei;

• avantajul competitiv, care se referă la câştigarea unei poziţii competitive mai puternice, prin identificarea proprietăţilor fiecărui cuplu produs/piaţă;

• sinergia utilizării resurselor firmei;

• flexibilitatea strategică, bazată pe resurse şi competenţe transmisibile de la un domeniu de activitate la altul. K. Andrews (1971) consideră strategia ca fiind “sistemul de scopuri şi obiective, de politici şi de planuri pentru atingerea acestor obiective, exprimate într-o manieră care să contribuie la definirea sectorului ...

Nivel: Facultate
Dimensiune: 54kb
Downloads: 10015
Materia: Management

Managementul salarizarii - licenta

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat este obligat să presteze o muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, dar se poate încheia şi pe durată determinată, însă în condiţiile expres prevăzute de lege. Contractul se încheie pe baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, iar obligaţia de încheiere a contractului revine angajatorului.
Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat la împlinirea vârstei de 16 ani, însă se poate şi la vârsta de 15 ani, cu acordul părinţilor sau a repezentanţilor legali.
Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă angajatorul are obligaţia de a informa salariatul cu privire la clauzele pe care vrea să le
...

Alte referate despre: licenta despre managementul salarizarii, managementul salarizarii, management strategic licenta

Management social - curs

Management social - Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, comunitatea locala şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau comunităţilor. Management social

Alte referate despre: managementul social curs, managementul serviciilor de asistenta sociala curs, dreptul securitatii sociale curs

Managementul proiectelor

Practica de până acum a relaţiilor economice internaţionale arată că răspunsul la această întrebare depinde de măsura în care în relaţiile dintre state se respectă principiile dreptului internaţional. Dacă este bazat pe cooperare, în adevăratul sens al cuvântului, pe respectarea independenţei şi suveranităţii naţionale a statelor, multilateralismul conduce la egalitatea de tratament a partenerilor, oferă şanse egale de dezvoltare fiecărui stat. Aşa stând lucrurile, el nu poate să însemne pierderea identităţii naţionale, să determine, în mod automat, apariţia unor formaţiuni politice de genul „comunităţii globale” – după viziunea politologului francez J.F. Revel. Un multilateralism, astfel conceput este chemat să asigure exercitarea deplină a drepturilor suverane ale fiecărui stat printre care şi acela de a subscrie la relaţiile bilaterale.

De altfel, acestea din urmă, axate pe acelaşi principiu, constituie fundamentul dezvoltării ...

Alte referate despre: management, managementul calitatii, managementul proiectelor

Procesul de management strategic la SC ALFA BETA SRL

SC ALFA BETA SRL a fost infiintata in 1991 , avand ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea produselor de brutarie, patiserie , paste fainoase.Domeniul de activitate:Fabricarea painii;fabricarea produselor proaspete de patiserie-cod CAEN 1581.

Alte referate despre: procesul de management strategic la sc alfa beta srl, procesul de management strategic la sc alfa beta, procesul de management strategic

Management strategic

Odata cu privatizarea statiunilor si concesionarea hotelurilor, lucrurile au inceput sa se schimbe in mai bine, dar standardele "noastre" erau net inferioare in comparatie cu cele internationale. Totusi lumea continua sa mearga vara la mare hotelurile functionand la capacitate de peste 40% .Dupa 1992 pentru turismul national in formula sa clasica a aparut un mare competitor, agroturismul.

Alte referate despre: management strategic, managementul strategic, referat management strategic

Strategia managementului calitatii totale

Nu găseste referiri în literatura contemporară asupra justificării financiare pentru adoptare managementului calitătii totale si găseste motive pentru această omisiune, consideră că simpla dificultate de a aprecia atât costurile cât si beneficiile nu este un motiv pentru a nu executa un chestionar care să ofere 60 de răspunsuri de la unele companii din sudul Statelor Unite.

Alte referate despre: strategia managementului calitatii totale, strategia managementului calitatii totale 5x puncte, referate strategia managementului calitatii totale

Managementul - prezentare generala

MANAGEMENTUL OPERATIONAL: domeniul de activitate care asigura functionarea cotidiana a organizatiei (actiune pe termen scurt)
Adresându-se oamenilor, dar în aceeasi masura preocupându-se de resursele, metodele si instrumentele de lucru care pot fi antrenate pentru atingerea obiectivelor organizatiei, managementul are doua componente disctincte, dar nedisociabile:

Alte referate despre: referate management, managementul calitatii referat, managementul

Strategia

Majoritatea organizatiilor incearca sa elaboreze si sa implementeze strategii pentru atingerea obiectivelor pe termen lung. Prezentarea strategiei organizatiei, alaturi de misiunea si obiectivele sale reprezinta un plan startegic al organizatiei. Pentru elaborarea si aplicarea acestei strategii un rol important il detine un anumit aspect al functiei de previziune numit management strategic.
Managementul strategic este un proces prin care managerii formuleaza si implementeaza strategii pentru optimizarea din punct de vedere strategic a atingerii unui obiectiv, in anumite conditii interne si externe date. Aceasta definitie reflecta faptul ca managementul strategic este orientat spre atingerea unor obiective pe termen lung si ia in considerare factorii de mediu precum si trasaturile caracteristice ale firmei implicand elaborarea anumiotr strategii.

Alte referate despre: strategii de marketing educational, strategii, strategii concurentiale

Strategia unei firme: concept, componente, factori de influenta, etape de elaborare

Formularea misiunii firmei.
Punctul de plecare în elaborarea strategiei firmei trebuie să-l constituie definirea cât mai exactă a misiunii acesteia, axată pe explicitarea detaliată a raporturilor dintre management, salariaţi şi context.
Misiunea unei firme urmăreşte asigurarea consensului în ceea ce priveşte obiectivele prevăzute, în contextul conceperii şi promovării unor politici adecvate de utilizare a resurselor.

Alte referate despre: exemple firm e si factorii de influenta, factori de influenta pt o firma, factori de influenta din macroeconomie si microeconomie pentu o firma

Analiza dignostic strategica a organizatiei in mediul sau de referinta

Figura 4 Cele “5 forte concurentiale” – M. Porter
analiza macromediului (denumit si mediu extern general), care contine urmatoarele componente:
+ mediul demografic (numarul populatiei, structura pe sexe si grupe de varsta, numar de familii, etc.)
+ mediul economic (structura pe ramuri a activitatii economice, gradul de cupare al fortei de munca, situatia financiar-valutara, etc.)
+ mediul tehnologic (inventiile si inovatiile, marime fondurilor destinate cercetarii dezvoltarii, reglementarile existente)
+ mediul cultural (obiceiuri, traditii, comportamente de cumparare si de consum, norme,etc)
+ mediul politic (structurile societatii, clasele sociale, fortele politice, grdul de implicare al statului in economie, etc.);
+ mediul institutional (reglementarile de natura juridic, normele tehnice, conventii, practici comerciale, etc.);
+mediul natural (conditii naturale, relief, clima, etc)

Alte referate despre: analiza diagnostic strategica a firmei in mediul ei de referinta, analiza diagnostic a organizatiei in mediul sau de referinta, analiza strategica a organizatiei

Strategiile de marketing international

Strategiile de marketing international.Procesul de optimizare a resurselor si de trasare a obiectivelor in conformitate cu oportunitatile nou create pe piata mondiala caracterizeaza intreprinderile internationale, obligate sa isi desfasoare activitatea într-un mediu economic, din ce în ce mai concurential, instabil si globalizat.Strategiile de marketing international

Alte referate despre: strategii de marketing international, politica si strategia de marketing international, strategia de marketing international

Strategii promotionale ale trustului de presa

In ansamblu, distributia reprezinta in jur de 50% din costurile totale ale intereprinderii de presa scrisa. In audiovizual, costurile de distributie includ sumele platite diversilor operatori care asigura transmiterea emisiunilor, pe cale hertziana, prin cablu sau prin satelit. Aceste costuri sunt mult mai mici decat costurile de productie propriu-zise, decat cele legate de cumpararea dreptului de difuzare a unor alte produse sau decat achizitionarea dreptului de transmisie a unor evenimente.

Alte referate despre: strategii promotionale ale trustului de presa, strategii promotionale, stabilirea strategiilor promotionale

Strategii promotionale ale radioului

Fenomenele actuale de trustizare si globalizare precum si dezvoltarea sistemelor multimedia schimba radical modul de functionare al presei si ne obliga sa regandim sistemul de valori pe care s-a intemeiat pana acum munca jurnalistilor.

Alte referate despre: strategiile promotionale, strategii promotionale educatie, strategiile promotionale in industria petrolului

Crearea, natura si caderea ingerilor

Cunosc secretele naturii, stăpânesc legile care guvernează Universul, sunt păstrătorii unei ştiinţe foarte vaste şi a unei înţelepciuni infinite. Ei lucrează constant pentru binele omului, întotdeauna şi pretutindeni. Chiar dacă noi nu percepem prezenţa lor şi nu le acordăm nici un gând, îngerii veghează asupra noastră în orice clipă, ne ajută în momentele dificile şi ne apără de tot felul de pericole.

Îngerii se află pretutindeni: ei veghează asupra caselor, ne însoţesc în călătorii, sunt alături de persoanele care suferă şi care au nevoie de susţinere şi consolare în momentele de descurajare. Nefiind îngrădiţi de legile impuse de materie, ei se pot deplasa cu o viteză inimaginabilă pentru noi, care suntem constrânşi de legile spaţiului şi ale timpului ; este suficient să ne gândim la ei şi imediat sunt alături de noi, gata să ne ofere ajutorul lor preţios.

Incă de la naştere, fiecare fiinţă ...

Alte referate despre: caderea ingerilor, despre caderea ingerilor, caderea ingerilor in pacat

Strategia economica

O euristica adegvata spre de a identifica capabilitatile cerute sa sustina o strategie este notiunea nucleului(mijlocului) de competenta,propusa da Hamel si Prahalad(1994).Si inca ,este adesea observabil ca Hamel si Prahalad(1994)esential inverseaza nucleul(mijlocul) resursei de baza vazute ca strategie prin sustinerea analizei spatiului alb in topografia pietei ca afaceri existente spre a identifica viitoarele valori ale exploatarii.

Alte referate despre: strategii economice ale intreprinderii, strategia economica, strategii economice ale unei firme de incaltaminte

Proiect strategia concurentiala

1.1. Analiza strategica si importanta strategiei concurentiale
Analiza strategica reprezinta procesul de identificare a pozitiei strategice a organizatiei in raport cu mediul extern, resursele sale interne, competentele, dorintele si influentele actionarilor. Analiza strategica este menita sa raspunda intrebarilor de genul: "Ce schimbari se vor produce in mediul extern si cum vor afecta acestea organizatia si activitatile sale? Care sunt resursele si competentele organizatiei si cum pot acestea sa aduca organizatiei avantaje speciale sau noi oportunitati? Care sunt aspiratiile persoanelor si grupurilor asociate organizatiei - manageri, parteneri, actionari, sindicate - si cum vor influenta aceste aspiratii dezvoltarea viitoare a organizatiei?

Alte referate despre: strategii concurentiale referat, strategia concurentiala, strategi concurentiale

Analiza - Diagnostic strategic al firmei

Diagnosticul vizeazafie intreprinderea in ansamblul sau fie activitatile sale strategice, in raport cu obiectivele si cu orizontul de timp planificat. Obiectivul diagnosticului nu este de a elabora o lista de factori, ci de a selecta pentru studiu acei factori care influenteaza in mod semnificativ intreprinderea si ramura de activitate in care aceasta evolueaza. Diagnosticul presupune asadar o analiza a firmei si a mediului intr-o viziune dinamica.

Alte referate despre: analiza diagnostic strategica a firmei, analiza diagnostic strategic al firmei, analiza diagnostic strategica a firmei petrom
Referate afisate : 18
Medie note: 8.42 / 10
Nota explicativa
Referatele si lucrarile oferite de Referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Referat.ro te invata cum sa faci o lucrare de nota 10!
Linkuri utile
Programeaza-te online la salonul favorit Descarca gratuit aplicatiile pentru iOS si Android Materiale educative Jocuri Cele mai tari jocuri de pe net Referate scoala Resurse, lucrari, referate materiale pentru lucrari de nota 10
Toate imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea referat.ro fiind interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al referat.ro. Va rugam sa consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Informati-va despre Politica de confidentialitate. Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la adresa webmaster@referat.ro.